Atatürk’e göre çalışmak kişilere neler kazandırır?

Soru

“  Ne olduğumuzu bilelim.  Kurtulmak, yaşamak için çalışan ve çalışmaya mecbur olan bir halkız! Bundan dolayı her birimizin hakkı vardır. Yetkisi vardır. Fakat çalışmak sayesinde bir hakkı kazanırız. Yoksa arka üstü yatmak ve hayatını çalışmaktan uzak geçirmek isteyen insanların bizim toplumumuz içinde yeri yoktur, hakkı yoktur. O hâlde Halkçılık, toplum düzenini çalışmaya, hukuka dayandırmak isteyen bir toplum sistemidir.”

1 Cevap 717 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Halkçılık Kurtuluş savaşının temelini oluşturmuştur. Halkçılık; topluma eşitlik, birlik, sahiplenme, yönetime katılım ruhu sağlar. Atatürk’ün Amasya Genelgesinde belirttiği gibi Milletin bağımsızlığını milletin azmi ve kararı kurtarmıştır.

    Atatürk bu ifadelerinde bu kazanımlardan bahsetmektedir. Tek halk, tek yürek, tek toplum olursak, çalışıp çabalayarak toplum düzenini kurarız, kazanırız, yükseliriz. Ancak çalışkan insanlar birleştiğinde , bir halk olduğunda ülkesini ve kendi gelir ve refah düzeyi yükseltir, milli gelir adaletli dağıtılır, vatandaşın hakları yasalar ile güven altına alınır.  Ülkedeki eşitlik anlayışı da kalkınan devletin hizmetlerinden tüm vatandaşların yararlanabilmelerini sağlar.

    Halkçılık ilkesi, eğitimin ve sağlık hizmetlerinin devlet tarafından sunulması ve yaygınlaştırılması ile fırsat eşitliğini sağlar, bu da çalışkan insanlar sayesinde devletin vatandaşına sunabildiği hizmetlerdir..

    Halkçılık ilkesine göre, devlet vatandaş için vardır. Ancak vatandaşların da devlete ve toplumun diğer bireylerine karşı sorumluğu söz konusudur , o da çalışmaktır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .