Cevap ( 1 )

  1. Bir ülkenin millî gücü; siyasi, ekonomik, askerî ve sosyokültürel güç olmak üzere temelde dört ana kaynaktan oluşur. Siyasi güç, ülkenin yönetim gücüdür. Bu güç, çeşitli organlardan ve kurumlardan oluşan devlet örgütüdür. Devletin, karşılaştığı ya da karşılaşabileceği iç ve dış sorunlara karşı aldığı önlemler, bu sorunları çözme becerisi siyasi gücünün göstergesidir.

    Ekonomik, askerî ve toplumsal güçleri harekete geçiren ve yönlendiren temel güç, siyasi güçtür. Siyasi gücün dayandığı temel milletin iradesidir. Bir milletin tümünün, kendi topraklarında dıştan hiçbir müdahale ve sınırlama olmaksızın hür ve bağımsız yaşaması ve çalışması lazımdır.

    Devlet, gerek kişilerin hürriyetini sağlamak için millet üzerinde bir nüfuza ve gerek millet ve memleketin bağımsızlığını koruyabilmek için kendine özgü bir nüfuz ve kuvvete sahip olmalıdır.

    Ülke içinde kişi hak ve özgürlüklerini ve demokrasiyi etkin kılmak, tam bağımsızlıktan ödün vermemek ve uluslararası kuruluşlarda yer alarak dünya barışına katkıda bulunmak için gücünü kullanmalıdır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .