Cevap ( 1 )

  1. 1789’da gerçekleşen Fransız İhtilali ile demokrasi, özgürlük, eşitlik, adalet, laiklik ve milliyetçilik düşünceleri Fransa’dan Avrupa’ya yayılarak, Osmanlı Devletini de etkiledi.  Milliyetçilik akımının etkisi ile ayaklanan çeşitli milletler, imparatorluğun parçalanmasına yol açtı. Bu parçalanma sürecinde kendi milletinin çektiği sıkıntıları yaşayarak gören Atatürk’te milliyetçi düşünceler oluştu.

    Kurtuluş Savaşı sonrası demokratik, laik bir cumhuriyet yönetiminin kurulmasında da Fransız İhtilali’nin, Fransız düşünürlerin ve Rönesans’ın önemli etkileri vardı.

    İngiltere’den başlayarak Avrupa’ya yayılan Sanayi Devrimi’ni gerçekleştiremeyip, Kapitülasyonların da etkisi ile ekonomisi çöken Osmanlı Devletinin durumu, başsız kalmış milletin karanlık ve belirsizlik içinde olduğunu görmesi Atatürk’ü çıkar yok aramaya yöneltti, Müdafa-i Hukuk ve uvayı-milliye biçiminde örgütlenme çabalarına girdi. Millî egemenliğe dayalı yeni bir Türk devleti kurma zamanı geldiğine kanaat getirdi.

    Tarih boyunca bağımsız yaşamış milletinin bu bağımsızlık ruhunu harekete geçirmek üzere harekete geçen Atatürk böylece Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin de temellerini atmıştı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .