Cevap ( 1 )

 1. – Gelecek nesiller Türkiye’nin bağımsızlığını koruyacak, Cumhuriyeti koruyup yükseltecek biçimde yetiştirilmedir.

  – Eğitim millî olmalıdır.

  – Eğitim bilime dayanmalıdır.

  – Eğitim işe yarar, üretici ve hayatta başarılı olacak insanlar yetiştirmelidir.

  – Eğitim, çocuğa hürriyet vererek, yeni nesillerde fazilet, fedakârlık, düzen disiplin, kendine ve milletimizin geleceğine güven duygularını geliştirmelidir.

  – Eğitim toplumu cehaletten kurtarmalı, onun bilgi ve toplumun ahlâk düzeyini yükseltmeli, kabiliyetlerini ortaya çıkarıp geliştirmelidir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .