Atatürk’ün halkçılık ilkesinin demokratik yaşama etkileri nelerdir? Araştırınız.

Soru
1 Cevap 911 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. Öncelikle Demokrasi ve Halkçılık nedir sorusunu cevaplayalım:

  Demokrasi, halkın seçtiği temsilciler ile kendini yönetimde ifade edebilmesi, toplumsal, ekonomik durumu, din,dil,cinsiyet ve ırkı farketmeden tüm yurttaşların eşit sayıldığı yönetim biçimiydi.

  Halkçılık; herkesi kanun önünde eşit sayar ve halkın devlet yönetimine eşit katılımını sağlar. Hiçbir kişiye, sınıfa, zümreye üstünlük tanımayan; ırk, dil, din, cinsiyet siyasal düşünce, felsefi görüş ayrımı gözetmeden bütün vatandaşları kanun önünde eşit sayan anlayıştır.

  Halkçılık bu yönetimi nasıl etkiler peki:

  Halkçılık demokrasinin gerçekleşmesi ve gelişmesi için gereklidir.
  Fransız İhtilali’nin eşitlik, özgürlük ve adalet kavramlarını tüm halk sınıflarına uygulaması, bu kavramlara halkçı bir boyut kazandırmıştır. Yani demokrasi ayrım yapmaksızın tüm halka uygulanmıştır.

  Örneğin çok partili yaşama geçişi bir demokrasi örneği olarak verdiğimizde, kadınlara seçimlere katılma haklarını vermeyi halkçılık ilkesine bağdaştırırız. Bu da halkçılığı demokrasi ile bütünleşmesidir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .