Cevap ( 1 )

 1. Atatürk’ün doğup öğrenim gördüğü Selanik, eğitimine devam ettiği Manastır ve İstanbul farklı düşünce akımlarının tartışıldığı,kültürel ve sanatsal çalışmaların yapıldığı kentlerdi. Ayrıca bu kentlerde düşünsel, bilimsel ve edebi eserlere kolayca ulaşılabilmekteydi. Öğrenimini ve hayatının bir bölümünü geçirdiği bu kentlerin ortamından yararlanmış, kişiliği doğrultusunda kendisini şekillendirmiştir.

  Babasının onu mahalle mektebinden alıp çağdaş bir eğitim veren Şemsi Efendi Okuluna göndermesi, hayatının şekillenmesinde bir dönüm noktasıdır.

  Çocukken kendi kararı ile kendi yolunu çizerek askeri okula kaydolması gelişim çizgisinin önemli bir aşamasıdır.  Askerî okullar, Osmanlı Devleti’nde modern eğitim veren kurumlardı. Bu O’nun iyi bir eğitim almasını sağladı. İstanbul Harp Okulu ve Harp Akademisi gibi Okuduğu okullardaki eğitmenleri Atatürk’ün yetişmesinde etkili olmuşlardır. 

  Atatürk, dünyada yaşanan gelişmeleri ve bu gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne etkilerini de incelemişti:

  ♦   Fransız ihtilali sonrası milliyetçilik akımının yayılması ile Osmanlı içindeki çeşitli milletlerin ayaklanması ve azınlıkların bağımsızlık arayışlarına girmeleri,

  ♦   Avrupa devletlerinin ve Osmanlı içinde yaşayan azınlıkların Osmanlı topraklarını bölmeyi amaçlamaları,

  ♦   Sanayi devriminin; bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gerisinde kalınması, kapitülasyonlar altında ezilme, ve ekonomik çöküş, Batı’ya bağımlı hale gelme, dış borçların artması,

  ♦   1. Dünya Savaşı sonrası ülkenin işgal edilmiş olması, padişahın ve hükümetin başarısızlığı ve kendilerini düşünmesini görmesi, milletin karanlık ve çaresizlik içinde olması, yurdun parçalanması Atatürk’ü bir çıkar yol aramaya itmiştir. Müdafa-i Hukuk ve uvayı-milliye biçiminde örgütlenme çabalarına yöneltmiştir. Ona göre artık Osmanlı Devleti sona ermiş, millî egemenliğe dayalı yeni bir Türk devleti kurmanın zamanı gelmişti.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .