Cevap ( 1 )

  1. Kadın hakları konusunda gelişmeler Avrupa ve Amerika’da 20.yüzyılda ortaya çıktı. Toplumsal hayatta elde ettikleri hakların siyasal alana yansıması daha da geç oldu.
    Türk kadınına siyasal alanda verilen seçme seçilme hakkı, demokratik geçmişi çok daha eskilere dayanan bazı ülkelerden daha öncedir. Örneğin, Fransa kadınlara oy kullanma hakkını 1946 ’da tanımıştır. İtalya’da kadınlar bu hakkı 1948’de elde edebilirken Medeni Kanunu örnek aldığımız İsviçre’de kadınlar siyasal haklarına 1971’de sahip olabilmiştir.

    Atatürk çağdaş uyarlık yolunda ilerlemenin kadınlarla birlikte olacağına inanıyor, kadınların erkeklerle aynı haklara sahip olması ve bu konuda cesur davranılması gerektiğini savunuyordu.
    – Medeni kanunun kabulü kadınların erkekler ile eşit haklara sahip olması yolundaki önemli bir aşama oldu. Kanun ile sosyal anlamda; Türk kadını aile hayatında ve toplum yaşantısında erkeklerle eşit haklara kavuşmuştur.
    – Siyasi alanda da kadın erkek eşitliğinin; Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın programına kadınlara seçim hakkı tanınması için bir madde konması ile sağlandığı görülmektedir. Türk kadınına 1930 ’da belediye seçimlerine,1933’te muhtarlık seçimlerine katılma hakkı tanınmıştır. 1934 ’te de milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .