Cevap ( 1 )

 1. Atatürk’ün sanata ve spora verdiği önemi görebileceğimiz açılımları;
  – Daha Millî Mücadele yıllarında TBMM’nin açılmasıyla, sağlık ve sosyal yardım işleri için bir bakanlık oluşturmuştur
  – Kendi heykellerinin yapılmasını destekleyerek heykelcilik alanında öncülük etti. Türkiye’de ilk Atatürk hey- keli Sarayburnu’nda dikildi. Ankara Zafer Anıtı, Taksim Cumhuriyet Anıtı, Afyon Zafer Anıtı gibi eserlerle ülkede heykel sanatı gelişmeye başladı.
  – Cumhuriyet’ten önce yeterince gelişme gösteremeyen bir diğer sanat dalı resimdir. Cumhuriyet Dönemi’nde resim dersi ilk ve ortaöğretimde zorunlu dersler arasına alındı. azi ğitim nstitüsünde resim bölümü açıldı, burada resim öğretmenleri yetiştirildi.
  – Atatürk önderliğinde kültür hayatı yeniden düzenlenirken 1924’te Ankara’da Musiki Muallim Mektebi (Müzik Öğretmen Okulu) açıldı.Böylece okullarda müzik derslerini verecek öğretmenler yetiştirilmeye başlandı.
  – Mustafa Memal sahne sanatlarına da büyük ilgi gösterdi. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasından hemen sonraki günlerde tiyatrocu Bedia Muvahhit’in sahneye çıkmasını istemiş, bu şekilde Türk kadınının toplum baskısı ve sahne korkusunu aşmasına katkı sağlamıştır.
  – Sporun ülke genelinde yaygın hâle gelmesi, yukarıdaki sözlerinde belirttiği gibi Atatürk’ün spor politikasından kaynaklanmaktadır. Beden Eğitimi okullara ders olarak konmuş, 1924’te çıkarılan “Köy Yasası” ile atıcılık, cirit ve güreş özendirilmiş, yine 1930’da çıkarılan “Belediye Yasası” ile belediyelere spor alanları, stadyumların yapılması ve işletilmesi ile ilgili bazı yükümlülükler getirilmiştir. Ayrıca Halk evlerinin yapması gereken faaliyetler arasına spor da eklenmiştir. Atatürk’ün bizzat verdiği talimatla hazırlanan ve ülke sporumuzu tam kırk sekiz yıl yönlendiren 3530 sayılı “Beden Terbiyesi anunu” 29 Haziran 1938’de kabul edilmiştir.

  Atatürk’ün aşağıdaki ünlü sözlerinden ne derece sanat, sağlık ve spora önem verdiğini anlayabiliyoruz.
  * Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.
  * Güzel sanatlarda başarı, bütün inkılaplarda başarılı olunduğunun en kesin delilidir. Bunda başarılı olamayan milletlere ne yazıktır. Onlar bütün başarılarına rağmen medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatıyla tanınmaktan daima yoksun kalacaklardır.”

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .