Cevap ( 1 )

 1. Avrupa Birliği’nin temelini, 18 Nisan 1951’de kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu oluşturmuştur. 1957’de Roma Antlaşması ile kurulan AET Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) kuruldu. 

  Avrupa Birliği’nin temelleri 6 devlet (Belçika, Batı Almanya, Lüksemburg, Fransa, İtalya ve Hollanda) tarafından atılmıştı. Bu devletlerin başarıları, Danimarka, İrlanda ve İngiltere’nin AB’ye başvurmalarında etkili oldu. Bu üç devlet 1973’te AB’ye alındılar. 

  1990’da Almanya’nın birleşmesiyle Doğu Almanya da Avrupa Birliği’ne katılmış oldu. 

  7 Şubat 1993’te imzalanan Kasım 1993’te yürürlüğe giren “Maastricht Antlaşması” ile AET, Avrupa Birliği (AB) adını aldı. Ayrıca yakınlaşma kriterleri benimsendi. Bu kriterler; 

  AB’ye üye olan/olacak ülkelerde, Ekonomik ve Parasal Birliğin aşamaları, bu aşamalarda izlenecek ekonomik ve parasal politikalar düzenlenmiştir.

  Üye ülkelerin ekonomik farklılıklarını gidermek için bazı kriterler konulmuştur

  22 Haziran 1993’teki “Kopenhag Zirvesi”nde

  Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği’nin genişlemesinin Merkezi Doğu Avrupa devletlerini kapsayacağını kabul etti. Ayrıca tam üyelik için karşılanması gereken kriterler belirlendi. Bunlar; 

  Aday ülkeler, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, 

  İnsan haklarını, azınlıklara saygı gösterilmesi ve korunmasını, 

  İşleyen bir piyasa ekonomisinin varlığını, 

  Birlik içinde piyasa güçleri ve rekabetçi baskı baş edebilecek kapasiteyi garanti eden kurumların istikrarını sağlamış olmalıdır.

  NATO tarafından 1999 Ocak ayında benimsenen “Barış için Ortaklık (PFP)” program uygulanarak Nisan Washington zirvesinde; Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya üyeliğe kabul edildi. 

  AB, kriterlerine uygun gördüğü, NATO ise müttefiklik gereklerini yerine getiren birçok Doğ Avrupa ülkesini 2004 yılında tam üyeliğe aldı. 

   

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .