Cevap ( 1 )

 1. Batı Avrupa devletleri, Nisan 1948’de ABD yardım programını düzenlemek üzere Avrupa Ekonomik

  İşbirliği Örgütü’nü (OEEC) kurdular.  9 Mayıs           1950’de  Fransız Dışişleri Bakan Schuman’ın yayımladığı bir bildiri (SCHUMAN BİLDİRGESİ) ile temelleri atılan birliğin amac Avrupa devletleri arasında hem bir ortak Avrupa pazarı oluşturmak hem de SSCB’nin Batıya doğ yayılmasını engellemekti (Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg). 

  Önce, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kuruldu (ECSC) (18 Nisan 1951). 

  1955 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ile Avrupa Atom Birliği’nin (EURATOM) dayanaca genel ilkeler saptandı.

  Avrupa’da daha geniş kapsamlı bir ekonomik birleşmenin gerçekleştirilmesi için 1957’de “ROMA ANTLAŞMASI” ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) kurulmuştur

  Avrupa Ekonomik Topluluğu, Ocak 1958’de yürürlüğe girdi. 

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .