Avrupa Hun Devletinin Doğu Romayı baskı altında tutarak Batı Roma ile iyi ilişkiler kurmasının nedenleri nelerdir?

Soru
, 1 Cevap 2276 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Hunlar, Tuna boylarına ilerledikçe barbar kavimlerde Roma sınırlarını zorlamaya başladılar. Bu baskılarla zor durumda kalan Batı Roma, Avrupa Hun Devleti hükümdarı Uldız’dan yardım istedi. Hunlar ile barbar kavimler 406 yılında, karşıya geldiler.

    Batı Roma ile iyi ilişkiler içerisinde olan Uldız, Doğu Romayla mücadele halindeydi. 409 yılında Tunayı geçerek Doğu Romayı baskı altına almaya başladı. Uldız, Doğu Romanın gönderdiği elçiye “Güneşin Battığı Yere Kadar Her Yeri Zaptedebilirim” diyerek meydan okuduğu tarih kaynaklarında geçmektedir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .