Cevaplar ( 2 )

  1. M.S. 400’lerde başkent Etzelburg olmak üzere Avrupa Hun Devleti kuruldu. Bu sırada Hun hükümdarı Balamir’di. Avrupa Hunları’nın en ünlü hükümdarı Attila’dır (375-469)

  2. BALAMİR önderliğinde Avrupa ya gelen Kuzey Hunları Tuna nehrini aşarak bugünkü Macaristan bölgesine gelmişler ve burada  AVRUPA HUN DEVLETİNİ  kurmuşlardır
    En ünlü hükümdarları ATTİLA dır. Attila döneminde Avrupa Hun devleti en güçlü dönemini yaşamıştır.
    Attila döneminde Doğu Roma ve Batı Roma ile mücadele edilmiştir.Doğu Roma ile MARGUS BARIŞI ve ANATOLİOS BARIŞI yapılmıştır. Batı Roma üzerine sefer düzenlenerek İtalya’ya girilmiş ancak; Papanın Attila’dan Roma’nın bağışlanmasını istemesi üzerine sefere son verilmiştir.
    Attila’nın ölümünden sonra Avrupa Hun Devleti eski gücünü kaybetmiş  ve Bizansın saldırıları ile iyice zayıflamış ve yıkılmıştır.(469) Avrupa’da kalan hunlar zamanla Batı Kültürü içinde asimile olmuşlardır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .