Cevap ( 1 )

  1.       ♦  Avrupa Konseyi, Avrupa çapında başta hukuk ve insan haklarının korunması, eğitim, kültür alanlarında anlaşmalar kabul eden hükümetler arası bir kuruluştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konseye bağlıdır. 

          ♦  Avrupa Birliği’nden farklı bir örgütlenmedir. 10 Batı Avrupa ülkesi tarafından kuruldu (İngiltere, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, Norveç, İrlanda, İsveç). Bu ülkelerin hepsi aynı zamanda OEEC (Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü) üyesiydi. İrlanda ve İsveç dışındakiler NATO üyesiydi.

          ♦  5 Mayıs 1949’da. Konseyin çalışma alanları insan hakları, medya, hukuki iş birliği, sosyal dayanışma, sağlık, eğitim, kültür, spor gençlik vb. olarak belirlenmiştir. 

          ♦  Türkiye ilk kez Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü’ne üye olarak Avrupa devleti olduğunu kanıtlamıştı. 8 Ağustos 1949’da Avrupa Konseyi’ne üye olarak bunu ikinci kez kanıtlamıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .