Cevap ( 1 )

 1. 1- Kavimler göçü ilk defa Avrupa topluluklarında millet olma fikrini ortaya çıkardı.
  2- Tarihte ilk defa barut, pusula, matbaa ve kâğıdı Çinliler kullanmışlardır.
  3- Avrupa’da demokrasiye atılan ilk adım İngiltere’de kabul edilen Magna Karta ile olmuştur.
  4- Barut’u ilk kez Venedikliler tüfekte kullanmışlardır.
  5- Derebeylerin gücü ilk defa haçlı seferinde sarsılmıştır.
  6- Avrupalılar ilk defa barut, pusula, kâğıt, matbaa, yel değirmeni ve tarımı Haçlı seferleri sonucunda Müslüman Türklerden öğrenmişlerdir.
  7- Müslümanlar Talas savaşı ile (751) Çinlilerden bazı teknik buluşlar öğrenmişlerdir.
  8- İlk haçlı seferi 1095’te başladı.
  9- Avrupa’da din adamlarına güvenin sarsılması ilk defa haçlı Seferleri sonunda oldu.
  10- Ümit Burnu’nu Bartelmi Diyaz buldu.(1487)
  11- Hindistan yolunu Vasko’da gama buldu(1498)
  12- Dünyanın yuvarlaklığını Macellan tespit etti(1452)
  13- Amerika kıtasını Kristof Kolomb keşfetmiştir.(1492)
  14- İlk defa sömürgeciliği başlatan İspanya ve Portekiz’dir. Aynı zamanda Coğrafi Keşifleri de başlattılar.
  15- İlk Rönesans hareketleri İtalya’da başladı.
  16- Avrupa’da laik eğitim ve öğretim reformla başladı.
  17- İlk reform hareketleri Almanya’da başladı.
  18- Mezhep ayrılıkları ve savaşları Reformla başladı.
  19- Reformla meydana çıkan ilk mezhep Protestanlıktır.
  20- Modern matbaayı Jean Gottenberg buldu.(1450)
  21- Milli devletler Fransız İhtilalı’ndan sonra kuruldu.
  22- İnsan hakları beyannamesi ilk defa Amerika’da II. Filedelfiya kongresinde kabul edildi.
  23- İngiltere’de Amerika’nın bağımsızlığını ilk defa 1783 Versay Antlaşması ile resmen tanıdı.
  24- Avrupa’da sanayi devrimi sonrasında makineleşme ilk defa dokuma sanayinde gerçekleşmiştir.
  25- Sanayi inkılâbı James Watt tarafından buharın bulunması ve Deniz Papen tarafından makineye tatbik edilmesi ile başlanmıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .