Avrupa ülkelerinin bugünkü gelişmişlik düzeyine ulaşmalarında hümanizm ve ona bağlı olarak gelişen Rönesans’ın etkili olduğu söylenebilir mi? Neden?

Soru
, 1 Cevap 322 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Avrupa ülkelerinin bugünkü gelişmişlik düzeyine ulaşmalarında birden çok aşamadan geçilmiştir. Bunlar arasında hümanizma ve Rönesans’ın var olduğunu söyleyebiliriz.

    Avrupa milletlerine baktığımızda Kavimler göçünden sonraki dönemde oluşmaya başlamışlardır. O dönemde barbar kavimler olarak adlandırılıyorlardı. Orta çağ dönemi ise bilindiği gibi karanlık çağ olarak adlandırılmaktadır. Özellikle kilisenin kendi çıkarları doğrultusunda halkı sömürmesi bu ismin verilmesinde etkilidir.

    Ancak sonraki dönemlerden Hümanizma Hareketleri, Rönesans ve Reform hareketleri Bugünkü Avrupa’nın gelişmişlik düzeyine gelinmesinde aşama olarak değerlendirilebilir.

     

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .