Avrupa’da feodalitenin zayıflaması ve merkezî krallıkların kurulup güçlenmesinin nedenleri nelerdir?

Soru
1 Cevap 1244 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. Zamanın diğer şehirleri ile kıyaslandığında İstanbul’un dünyanın en iyi surlarına sahip olduğunu söylenebilir.

  Fatih İstanbul’un çevresindeki bu kalın surları kullanılan güçlü toplarla aşarak aşılmaz sanılan surlar yıkılmış, İstanbul’u fethetmiştir.  Bunun üzerine Avrupa’daki  aynı yön­temi kullanarak etrafı kalın surlarla çevrili şatolarda yaşayan derebeylerin hâkimiyetine son verdiler.

  Böylece Orta Çağ boyunca Avrupa’da hüküm süren derebeylik (feodalite) rejimi çöküş sürecine girmiş, merkezi krallıklar güç kazanmaya başlamıştır.

  Derebeylik yapısının çökmesinin özetle nedenleri: 

      a) İstanbul’u fethi

      b) Coğrafya Keşifleri  :  İstanbul’un Fethi’yle birlikte eski ticaret yollarının Türklerin kontrolüne girmesi ise Avrupalıları yeni yollar ara­maya yöneltti. 

      c) Rönesans: İstanbul’un fethi ile Bizanslı bilim insanları İstanbul’dan ayrılarak İtalya’ya göç etti. Eski Yunan ve Roma uy­garlıklarının bilgi birikimine sahip olan bu insanların İtalya’ya gelmesi bu ülkede Rönesans’ın başlamasında etkili oldu. 

      d) Sanayi ve Fransız devrimleri 

      e) Haçlı Seferleri,

   

  Derebeylik :   ülke büyük kontluklara, kontluklar da küçük yönetim birimlerine ayrılmıştır. Siyasal ve askeri gücü elinde bulunduran, toprağın mülkiyetine veya imtiyazına sahip olan bir senyörler (derebeyler) sınıfı ile bu sınıfa bağımlı köleler sınıfının oluşturduğu idari düzene feodalite denir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .