Avrupalılar, Eski Yunanlıların eserlerini bin yıldan fazla bir süre ellerinde tuttukları hâlde Rönesans’ı neden çok daha önce başlatamadılar?

Soru
1 Cevap 972 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Rönasansın başlaması direkt Eski Yunanlıların eserleri ile ilişkilendirilemez.

    Avrupa’da düşünce özgürlüğü gibi kavramlar Karanlık çağ olarak da bilinen Orta çağ’da çok uzak kavramlardı. O dönemlerde kilise kendi çıkarları doğrultusunda halkı sömürmekteydi, yeniliklere kapalı, özgür düşünceye ön yargılı yaklaşan bir yönetim, bakış açısı mevcuttur. 

    Rönesans’ı ortaya çıkaran temel etken insana ve onun düşünme gücüne önem veren “hümanizm” akımıdır.  İtalya’da 14. yüzyılda hümanizm akımı doğmuştur. Hümanizmin İtalya’da ortaya çıkmasında Müslümanlar tarafından İspanya’da kurulan Endülüs Emevi Devleti’nin önemli katkıları oldu .

    14.yüzyılda İtalyalar, Müslüman Doğu ülkeleriyle kurduğu ticari ve kültürel ilişkileri sırasında, Müslümanlar aracılığıyla Antik Çağ Yunan filozoflarının düşüncelerini öğrenme imkânı buldular.

    Ayrıca Avrupa, Haçlı Seferleri, Akdeniz ticaretinin gelişmesi, İslam fetihleri, İspanya’da kurulan medreseler, tercüme faaliyetleri gibi gelişmeler sayesinde İslam medeniyetinden etkilenmiştir. İslam dünyasındaki bilimsel gelişmelerden etkilenen Avrupa’da, IX ve X. yüzyıllardan itibaren bilim adamları yetişmeye başlamıştır. Aynı yüzyıllarda Müslüman bilginlerin eserleri, başta Avrupa’nın bilim dili olan Latince olmak üzere İbranice ve zaman zaman da yerel dillere çevrilmiştir. Bu çalışmalar Avrupa’da, Rönesans ve Reform hareketlerinin başlamasına zemin hazırlamıştır. 

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .