Aydınlanma Çağı düşünürlerinin Avrupa ve dünya tarihinin akışını değiştirebilecekleri söylenebilir mi? Neden?

Soru
, 1 Cevap 465 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. Aydınlanma çağında pozitif düşüncenin önün­deki en büyük engel olan dogmatizme dayalı skolastik düşünce sistemi ortadan kalktı. Buna bağlı olarak bilim, sanat, kültür ve edebiyat hayatında önemli ilerlemeler sağlandı.
  İngiliz ve Fransız Bilim adamları rönesansının temellerini attı. Bacon ve Descartes’ın savunduğu bilimsel yöntemler 18. yüzyıl bilginlerine ışık tuttu.
  Batılı ülkelerde buharlı makinenin icadı ile başlayan sanayi, teknoloji ve tarımda gelişmeler , ekonomilerinin de gelişmesini sağladı
  Ekonomide kapitalizm denilen, ser­mayeye dayalı ve kâr amaçlı üretim düzeni hâkim olmaya başladı.
  Batılı devletler sanayiye ham madde ve pazar sağlamak için dünyanın geri kalmış bölgelerini sömürgeleştirdiler. 
  Ekonomide serbestliği esas alan liberalizmin düşüncesi yayıldı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .