Cevap ( 1 )

  1. Aydınlanma Çağı’na etki eden düşünürler arasında Loc­ke, Montesquieu, Rousseau ve Voltaire’i sayabiliriz. Her biri ileri sürdükleri fikirleriyle demokratikleşme yolun­da önemli kilometre taşlarından biri kabul edilmekte­dir. Geliştirdikleri kuramlarla hem kendi dönemlerini hem de sonraki çağları etkileyen görüşler ileri sürmüş­lerdir. İktidarın sınırlandırılması, yönetimde halkın et­kinliğinin artırılması, hukuksal eşitlik, özgürlük, düşün­ce ve ifade özgürlüğüne ilişkin görüşleriyle döneme damgasını vuran bu düşünürler demokrasinin temel il­kelerini savunmuşlardır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .