Cevap ( 1 )

  1. Aydınlanma Felsefesinin temel ilkeleri; bilim ve felsefe, akılcılık, laiklik, mutluluk, özgürlük, kendine güven ve hukuk olarak belirlenmektedir. Peşin yargılara karşı çı­kılan bu dönemde, bireyin özgürlüğü düşüncesi ön pla­na çıkarılmıştır. İnsanın mutlu olmasını sağlayacak bir yönetim biçiminin oluşturulması hedeflenmiştir. Aynı zamanda insanlar arasında eşitliğin sağlanması amaç­lanmıştır. Aydınlanma Felsefesinin temeli akılcılığa da­yalıdır. Akıl her şeyin rehberi kabul edilecek; din, ahlak ve siyaset laikleştirilmeye çalışılacaktır. Amaç insanların mutluluğunu sağlamaktır. Bunun için de insanların eşit ve özgür olduğu düşüncesi öne çıkarılacaktır. Kendine güvenen, akılcı ve özgür insan tipi Aydınlanma Döne­mi’ne damgasını vuracaktır. Ayrıca bu dönem, doğa bi­limleri, hukuk ve felsefe alanında önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemdir. Bütün bu gelişmeler Aydınlan­ma Felsefesinin temel özelliklerini oluşturacaktır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .