Cevap ( 1 )

  1. Bolşevik İhtilali’nin Çarlık Rusya’sını yıkmasından sonra Azerbaycan 1918’de Mehmet Emin Resulzade önderliğinde bağımsızlığını ilan etmişti. Fakat bir süre sonra Azerbaycan bu kez SSCB yönetimine girdi. Gorbaçov’un iktidara gelmesi ile SSCB’de başlayan değişim sonucu Azerbaycan’da bağımsızlık hareketleri tekrar başladı. Azerbaycan, Ebulfeyz Elçibey’in önderliğinde kurulan “Halk Cephesi”nin etkinliği ile SSCB’nin dağılmasından sonra 30 Ağustos 1991 ‘de bağımsız oldu. 

    Zengin petrol ve doğalgaz yataklarına sahip Azerbaycan; ABD, Türkiye ve Batılı devletlerin desteğiyle Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) petrol boru hattını, Rusya, İran ve Ermenistan’ın bütün kar çıkmalarına rağmen hayata geçirdi. “Dağlık Karabağ”ı işgal altında tutan Ermenistan’la ilişkiler asgari düzeydedir. Ermeniler, bu bölgede bulunan “Hocalı” kentinde birçok sivili katlettiler. Azerbaycan’da Mehmet Emin Resulzade, Bahtiyar Vahapzade gibi birçok ünlü yazar ve şair yetişmiştir. 

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .