Cevap ( 1 )

  1. Azınlık kelime anlamıyla az kökünden gelir. tarihsel açıdan bakarsak bir toplumda veya bir ülkedeki gruplar arasında sayıca az olanlara “azınlık” denilebilir. Devletler açısından bakarsak Devletin siyasi sınırları içerisinde yaşayan etnik gruplar arasından sayıca diğerlerine göre az olanlara azınlık denilmektedir. Örneğin Osmanlı Devleti 3 kıtaya yayıldığı yükselme döneminde birçok azınlığa ev sahipliği yapıyordu. Devletin nüfus olarak çoğunluğunu Müslüman Türkler oluşturuyordu. Millet olarak Ermeni, Rum, Macar, Arap vb. azınlıklar, dini olarak Hristiyan, Yahudi vb. azınlıklar vardı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .