Cevap ( 1 )

  1. Bozok (Yozgat) Sancağında arazi tahriri yapılırken Türkmenlere fazla vergi takdir edilince itiraz etti. Reddedilince Baba Zünnun önderliğinde ayaklanma çıktı. 1526’da Baba Zünnun öldürülünce isyan bastırıldı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .