Cevap ( 1 )

  1. Osmanlılarda Sadaret (Başbakanlık), Dahiliye ve Hariciye (İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı) ve Şurayı Devlet (Danıştay) dairelerinin bulunduğu bina, Hükümet.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .