Cevap ( 1 )

 1. Türkiye Amerika’nın da isteğiyle 1954’ten itibaren Orta Doğu’da savunma sistemi arayışına girmişti. Bu tarihlerde Arap – İsrail gerginliği, İngiliz-Mısır anlaşmazlığı Orta Doğu’da gergin bir hava oluşturmuştu.

  Türkiye’nin bu girişimi Irak tarafından da desteklendi.

  Mısır ve diğer Arap ülkeleri ise tepki gösterdiler. Diğer Arap ülkeleri de çekingen davrandılar.

  Bu durumda Türkiye ile Irak 24 Şubat 1955’te Bağdat Paktı’nı imzaladı. 

  4 Nisan 1955’te İngiltere, 23 Eylül 1955’te Pakistan, 3 Kasım 1955’te İran, Bağdat Paktı’na katılmıştır.

  Bu gelişmelerle Bağdat Paktı Arap devletlerinin desteğinden tamamen mahrum kaldı. Bu da Bağdat Paktı’nın zayıf temeller üzerine oturtulduğunun göstergesidir. 

  Bağdat Paktı, Arap birliği içinde kutuplaşmaya yol açtı. Bu da SSCB’nin Mısır’a ve Arap devletlerine yakınlaşmasına yol açtı. SSCB, Bağdat Paktı’nın kurulmasına tepki gösterdi.

  Türkiye’nin, bölgede ABD ve İngiltere’nin çıkarlarına alet olduğu için SSCB ile arası daha da bozuldu. 

  14 Temmuz 1958’de Irak’ta krallık rejiminin yıkılmasıyla kurulan yeni yönetim, Bağdat Paktı’ndan çekildi. Pakt’ın merkezi Ankara, adı ise 18 Ağustos 1959’da Merkezi Antlaşma Örgütü

  (CENTO-Central Treaty Organization) olarak değiştirildi. Bu şekliyle yirmi yıl devam eden örgüt, Pakistan ve İran’ın ayrılmasıyla fiilen sona erdi. 

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .