Bağımsızlıklarını Kazanan Asya ve Afrika Ülkelerinin Yaşadıkları Sorunlar Nelerdir?

Soru
1 Cevap 341 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. Bağımsızlıklarını kazanan ülkelerde “yeni sömürgecilik” uygulamasına geçildi. Ulusal bağımsızlık kazanılmış olsa bile, bu ülkelerle Bat devletlerin ekonomik bağlantıları sürdürülmüştür. Dolayısıyla sömürü düzeninin devam etti söylenebilir. 

  Batılı devletler bu devletlerde sağlam bir sosyal temele dayanabilmek için de kendi kültürlerini yayma politikası izlemişler ve “yabancı sermaye ile kalkınma” zorunluluğu getirmişlerdir. 

  Dış yardımlar insani gibi görünürken, aslında sömürgeciliğe doğru atılmış adımlardır. Yardımda bulunan ülke ile yardım alan ülke arasında ticaret ilişkilerini geliştirmek ve az gelişmiş ülkelerin ekonomilerini denetlemek amaçlanmıştır. 

  Yeni bağımsızlıklarını kazanan veya az gelişimi olan ülkelerde geleneksel demokratik kurumlar yoktur. Bazıları monarşi veya diktatörlükle yönetilirken, bazılarında görünüşte demokratik kurumlar vardır. 

  Özellikle Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde tek parti eğilimi vardır. 

  Afrika’da bugün bağımsız olan ülkelerin büyük çoğunluğu eskiden İngiliz veya Fransa sömürgesiydiler. Bağımsızlıklarını II. Dünya Savaşı’ndan sonra kazandılar. Bunların sınırlar genellikle Avrupa devletleri tarafından sömürge pazarlıkları sonucunda çizilmiştir. Bu devletler Bat demokrasisini örnek almaya çalışsalar da gerekli ekonomik ve sosyal koşulların olmaması nedeniyle başarılı olamamışlardır. 

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .