Cevap ( 1 )

 1. Türkiye NATO’ya girdikten sonra, Türk dış politikası Ortadoğu ve Doğu Akdeniz bölgesindeki güvenlik ve savunma sistemlerinin daha da güçlendirilmesine yöneliktir.

  Türkiye’nin NATO’ya girmesi SSCB’yi çok kızdırmıştı. SSCB’nin Türkiye’ye karşı tavrı iyice sertleşmişti. Bu durum Türkiye’yi kendi bölgesinde yeni savunma sistemleri kurmaya yöneltmiştir. 

  Türkiye, Balkanlarda bir ittifak kurma çalışması içine girdi. Türkiye Yugoslavya’yı yeni bir ittifak içine almak istedi. Yunanistan’la da Türkiye’nin ilişkileri iyiydi. Özellikle NATO’ya giriş konusunda birlikte hareket etmeleri bu iki devleti yakınlaştırmıştı.

  Balkan İttifakı’na doğru ilk adım 28 Şubat 1953’te Ankara’da Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında bir “Dostluk ve İş birliği Antlaşması’nın imzalanmasıdır. 

  9 Ağustos 1954’te Yugoslavya’da Bled’te Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında Balkan Paktı imzalandı. Buna göre, üç devlet aralarında ekonomik ve kültürel iş birliği yapacaklar, sorunlarını barışçı yollarla çözecekler, ortak savunma konusunda iş birliği yapacaklar ve saldırıya karşı kolektif bir savunma kurulacaktı.

  Stalin’in ölümünden sonra Yugoslavya’nın SSCB ile tekrar yakınlaşması ve Kıbrıs meselesi yüzünden Türk- Yunan ilişkilerinin bozulması nedenleriyle Pakt, gücünü kaybetti. Balkan Paktı kâğıt üzerinde kalan süresini 1975’te tamamlamıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .