Cevaplar ( 2 )

 1. *  Londra Antlaşması (1913) ( Osmanlı Devleti-Balkanlı Devletler)

  *  İstanbul Antlaşması (1913) (Osmanlı Devleti-Bulgaristan)

  *  Atina Antlaşması ( 1913) ( Osmanlı Devleti-Yunanistan)

  *  Bükreş Antlaşması ( 1913 ) ( Balkanlı devletler kendi arasında)

  Balkan Savaşlarıyla Osmanlı Devleti’nin Kaybettiği yerler:

  * Ege Adaları

  * Batı Trakya

  *  Tüm Makedonya

  *  Arnavutluk

 2. Bükreş Antlaşması (10 Ağustos 1913)

  Balkan devletleri arasında imzalanmıştır.
  Bulgaristan I.Balkan Savaşı’yla aldığı yerlerin büyük bir kısmını kaybetmiştir.

  İstanbul Antlaşması (29 Eylül 1913)

  Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında imzalanmıştır.
  Meriç Nehri iki ülke arasında sınır kabul edilmiştir.
  Edirne ve Kırklareli Osmanlı Devleti’nde kalmıştır.
  Bulgaristan’daki Türklerin yasal hakları güvence altına alınmıştır. (Türk okullarında ilköğretim Türkçe olacak,
  Türkler müftülerini seçebilecek, mülk sahibi olabilecek, isteyen Türkler 4 yıl içinde Anadolu’ya göç edebilecek)

  Atina Antlaşması (14 Kasım 1913)

  Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında imzalanmıştır.
  Yunanistan’daki Türklerin yasal hakları güvenceye alınmıştır.
  Yanya, Girit ve Selanik Yunanistan’a bırakılmıştır.
  Ege adalarının durumu büyük devletlerin kararına bırakılmıştır.

  İstanbul Antlaşması (13 Mart 1914)

  Osmanlı Devleti ile Sırbistan arasında imzalanmıştır.
  Sırbistan’daki Türklerin yasal hakları güvenceye alınmıştır.

  NOT : Büyük devletler 16 Kasım 1913’te aldıkları kararla;İmroz, Bozcaada ve Meis dışındaki Ege adalarını Yunanistan’a, On İki Ada’yı İtalya’ya vermiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .