Balta Limanı Antlaşması’nın maddelerine göre bu Antlaşma’nın Osmanlı ekonomisine etkileri neler olabilir?

Soru
, 1 Cevap 906 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. İngiltere’nin Osmanlı ile ticareti daha serbest hale getirmek istemesi, Osmanlı’nın Mısır ve Suriye toprakları üzerindeki Kavalalı Mehmet Ali Paşa tehlikesi ve Rus Çarlığı’nın artan nüfuzuna karşı İngiltere ‘den destek almak için İngiltere ile 1838’de İstanbul’da Balta Limanı’nda Balta Limanı Ticaret Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile İngiltere’ye ekonomik ayrıcalıklar verildi. Bu ayrıcalıklardan;

    * iç ticarette yerli tüccarlar ile aynı haklara sahip olmaları,

    * Osmanlı’daki tekel sisteminin kaldırılıp İngiliz’lerin istediği malı Osmanlı’da satabilmesi,

    * İngilizlerden alınan gümrük vergisinin düşürülmesi 

    gibi İngilizlere verilen imtiyazlar iç ticarette yerli tüccarların İngiliz ürünleri karşısında zor duruma düşmesine, gayrimuslum tüccarların yerli üretime karşı birleşip güçlenmelerine, yerli Müslüman tüccarların, yerli üreticilerin onlarla rekabet edememeleri nedenli ekonomik olarak oldukça zor duruma düşmelerine, yerli üretimin satılamamasına, piyasadaki paranın dışarıya akmasına (ithalatın artması nedenli) , devletin ekonomik olarak  zayıflamasına neden olmuştur.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .