Cevap ( 1 )

  1. SSCB’nin yayılmacı politika izlemesi, Türkiye’den toprak ve üs talep etmesi, Yunan iç savaş ekonomik nedenlerden dolayı bölgedeki askerlerini çekmeyi düşünen İngiltere’yi endişeye düşürdü. 

    İngiltere ve diğer Batılı devletlerin, SSCB yayılmasını ancak ABD’nin Batı’nın liderliğini üstlenmesiyle durdurulabileceği yönündeki telkinleri, ABD’yi aktif politika izlemeye şevketti. ABD, 1946’dan sonra SSCB yayılmasına kar Doğu Bloku’nu kuşatmaya yönelik bir “çevreleme politikası” izlemeye başladı.

    ABD, komünizme karşı ekonomik ve askeri açıdan mücadele etme zorunluluğu hissetmiş, bu konuda atılan ekonomik adımlar Truman Doktrini ve Marshall Planı’dır. Askeri adımlar ise Batı Avrupa Birliği ve NATO’dur.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .