Cevap ( 1 )

  1. Kur’an-ı Kerim’de yer alan kelime ve hükümlerin açık manalarından başka birtakım mecazî manalarının olduğunu ileri süren görüş.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .