Cevaplar ( 3 )

 1. Bedir savaşı Medineli Müslümanlarla Mekkeliler arasında yapılan ilk savaştır. 624 yılında Bedir Kuyusu çevresinde yapılmıştır. Savaş Müslümanların zaferi ile sonuçlandı.

 2. Nedenleri:
  -Medine’ye hicret eden Müslümanların Mekke’deki mallarının yağmalanıp Şam’da satılması üzerine Hz. Muhammed’in buna bir misilleme olarak Şam’dan dönen kervanın mallarına el koymak istemesi
  -Mekkelilerin Müslümanları ortadan kaldırmak istemeleri
  Bu gelişme üzerine Mekkelilerle Müslümanlar arasında Bedir Savaşı yapılmıştır.
  Sonuçları:
  -Müslümanlar siyasi ve dini yönden daha güçlü hale gelmiştir.
  -Hz. Muhammed’e olan güven artmıştır.
  -Elde edilen ganimetler paylaştırılmıştır.
  -Şam ticaret yolu Müslümanların kontrolüne geçmiştir.
  -Esirlerden on Müslümana okuma-yazma öğretenler serbest bırakılmıştır.(İslamiyetin eğitim öğretime verdiği önem ve teşviki gösterir

 3. Bedir Savaşı (624)

  Hicret’in ikinci yılında Mekkeliler, Ebû Süfyan’m başkanlığında çok büyük bir ti­caret kervanı hazırlamışlardı. Kureyşliler, bu kervanın, Suriye’den dönüşünde, Müslümanlar tarafından yağma edileceğinden endişe etmişler ve Ebû Cehil’in ku­mandasında yaklaşık 950 kişilik bir kuvveti, kervanı korumak üzere harekete ge­çirmişlerdi. Kervan, hiç bir hücuma maruz kalmadan Mekke’ye ulaştığı halde, Kureyş ordusu geri dönmedi. Durumdan haberdar olan Hz. Muhammed, yaklaşık 300 kişilik bir orduyla onlara karşı koymaya karar verdi. Bedir’deki savaş, Müslüman­ların galibiyetiyle sonuçlandı. Ebu Cehil ve pek çok İslâm düşmanının öldüğü sa­vaşta, Müslümanlar toplam 14 kayıp vermiş ve önemli ganimetler elde etmiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .