Belgrad Antlaşmaları sırasında Fransa’nın Osmanlı Devleti lehine ara buluculuk yapmasının nedenleri neler olabilir?

Soru
, 1 Cevap 505 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. Belgrad Antlaşmalarımın imzalanmasında Fransa ara bulucu oldu. Çünkü;

  * Fransa, Osmanlı ile Akdeniz üzerinden ticaret yapıyordu. Bu ticaretini baltalayacak, Osmanlı toprak bütünlüğünü tehdit edecek unsurlara, devletlere karşı Osmanlı’nın yanında Osmanlıyı koruma politikası izliyordu. Bu amaçla Rusya’yı Akdenizden uzak tutmaya çalışmıştır.

  * Verdiği destek karşılığında ayrıca Osmanlı Devleti’nden ticari ve dini alanda ülkesine karşı yeni ayrıcalıklar istemiştir.  1740 yılında Osmanlı Devleti tara­fından Fransa’ya bu kapsamda yeniden kapitülasyonlar verildi. 1740 Kapitülasyonları ile

  * Ticari ve dini alanda Fransa’ya verilen imtiyazlar genişletilmiştir.

  Fransız elçileri diğer devlet elçilerinden üstün sayılmıştır.

  *  Osmanlı sınırları içinde yaşayan Katolikler Fransa’nın koruyuculuğu altında olacaktı

  *  Verilen kapitülasyonlar her padişah değişikliğinde yenilenme zorunluluğu olmadan sürekli hâle getirilecekti.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .