Cevap ( 1 )

 1. Kelime olarak “Devlet hazinesi” anlamına gelmektedir. Beyt-ül mal, İslam devletlerinde devlet hazinesidir. Arap-İslam Devleti’nin kuruluşundan Osmanlı Devleti’nin yıkılışına dek bu ad kullanılmıştır.
  İslami özellikteki devletlerde Beyt-ül Mal’ın en önemli gelir kaynakları:
  Müslümanlar’dan alınan vergiler (Aşar, Ağnam vb.)
  Müslüman olmayanlardan (Zimmi) alınan vergiler (Haraç, Cizye vb.)
  Maden, orman, tuzla kiraları
  Gümrük (Baç) vergileri
  Savaş ganimetleri (1/40’ı Sultana, 1/5’i Hazineye)
  Bağlı devletler ile beyliklerin yıllık vergileri ve gönderilen armağanlar

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .