Cevap ( 1 )

 1. Sanayi İnkılabı (Devrimi) ile Avrupa’da hızla sanayileşme başladı. Bu durum sanayileşen ülkeler için üretecekleri mallar için hammadde ve ürettikleri malları satabilmeleri için pazar ihtiyacı ortaya çıkarmıştı. Yani Sanayi Devrimi ile birlikte Dünya’da hızlı bir Sömürgeleşme mücadelesi başlamıştı. XX.yüzyıl başlarında Avrupa’da en fazla sömürgeye İngiltere sahipti. Özellikle deniz üstü egemenliğiyle İngiltere çok sayıda sömürgeye sahip olmuştu. Bu nedenle İngiltere için “Üzerinde Güneş batmayan İmparatorluk ” denilmiştir. Fransa’da çok sayıda sömürgeye sahip ülkelerden birisiydi. Rus Çarlığı ise Polonya ve Baltık denizi kıyılarından Mançu Denizi’ne kadar uzanan ülkelere sahip olmuş ancak sıcak denizlere inmek, özellikle Akdeniz’e inebilmek için; Boğazlara ve Basra Körfezine sahip olma peşinde politika izlemekteydi. Bu nedenle özellikle Balkanlar’da kendisi gibi Slav Irkı’ndan olanları destekliyor Sırbistan’ın sınırlarını genişletmesi ve Balkanlarda  Avusturya-Macaristan  İmparatorluğunun etkisini azaltmak ve Osmanlı imparatorluğunu parçalayarak boğazlara sahip olmak istiyordu. Almanya siyasal birliğini geç kurduğundan dolayı (1870) sömürgeleşme mücadelesine geç başlamıştı. Gelişen sanayisi için hammadde ve pazar ihtiyacını karşılama politikası izlemeye başlamıştı. İtalya’da siyasal birliğini geç kurduğundan dolayı (1871) sömürge mücadelesine geç başlamıştır. Bu durum özellikle geniş sömürge ağına sahip İngiltere ve Fransa’yı Ekonomik ve Siyasal açıdan rahatsız etmiştir.

  Balkanlarda ise Rusya’nın Sırbistan’ı desteklemesiyle toprak bütünlüğü tehlikeye düşen Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Almanya ile ilişkileri geliştirmeye başlamıştır. Fransa savaşta kaptırmış olduğu Alsas-Loraine (Kömür yataklarına sahipti) bölgesini Almanya’dan geri alabilmek için fırsat kollamaktaydı. Böylece Avrupa’da İngiltere ve Fransa’ya karşı Almanya-İtalya işbirliği, Balkanlar’da ise Sırbistan’ı destekleyen Rusya’ya karşı, Almanya – Avusturya-Macaristan İmparatorluğu işbirliği oluştu. Almanya, İtalya ve Avusturya -Macaristan İmparatorluğundan oluşan bu guruba Üçlü İttifak (Bağlaşma ) devletleri denilir. Bu guruba karşı da İngiltere-Rusya ve Fransa bir dayanışma gurubu oluşturdular. Bu guruba da Üçlü İtilaf (Anlaşma) devletleri denilir.

  Bağlaşma gurubunda bulunan İtalya, Anlaşma devletlerinin kendisine gizli anlaşmalarla Anadolu’dan toprak vaat etmesiyle Anlaşma devletleri gurubuna geçmiştir. Bağlaşma bloğuna Osmanlı Devleti ve Çanakkale savaşları sonrası Bulgaristan katılmıştır. Anlaşma bloğuna ise Japonya, Portekiz, Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Romanya gibi devletler katıldılar.

  Şimdi savaşın nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:

  *  Devletlerarası Ekonomik ve Siyasi mücadele. ( Özellikle Almanya ve İngiltere arasında )(Savaşın Temel sebebi)

  *  Fransa’nın Alsas-Loraine bölgesini Almanya’dan geri almak istemesi

  *  Rusya’nın Balkanlarda izlediği Panislavizm politikası ; Sırbistan’ı desteklemesi sonucu bu devletin sınırlarını genişletme isteği; Bu durumun ise Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun toprak bütünlüğünü tehlikeye düşürmesi.

  *  Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Veliahtının Saray-Bosna’da bir Sırplı tarafından öldürülmesi.(Görünür neden: Savaşın başlama nedeni).

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .