Cevap ( 1 )

  • –   Genel Kurul: BM’ye üye olan her devletin temsil edildiği ve bir oy hakkına sahip olduğu en büyük organdır.
  • –   Genel Sekreterlik: BM’nin organlarının çalışmaları için gerekli ortam ve koşulları sağlar. Ortaya konan problem ve politikaları uygular.
  • –   Güvenlik Konseyi: BM’nin yürütme organıdır. ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa daimi üyelerdir ve veto yetkileri vardır.
  • –   Uluslar arası Adalet Divanı: BM’nin yargı organıdır.
  • –   Vesayet Konseyi: koruma altındaki ülkelerin bağımsızlığa hazırlanmaları için gerekli adımları atmalarını sağlamak üzere kuruldu.
  • –   Ekonomik ve Sosyal Konsey: BM’nin dünyadaki ekonomik ve sosyal sorunlarla mücadele edebilmesi için kurulan organdır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .