Cevap ( 1 )

  1. 14. yüzyılın başlarında varlığını sürdüren devletlerden biri de Bizans İmparatorluğu idi. Bizans, yaşadığı toprak kayıplarına rağmen başta İstanbul olmak üzere Kocaeli Yarımadası’nı, Marmara Denizi’nin güney kıyılarını; Trakya, Yunanistan ve Makedonya ile Ege adalarını hâlâ elinde tutuyordu. Bizans şehirleri tekfur denilen valiler tarafından yönetiliyordu. Tekfurlar, merkezin emirlerini dinlemiyor ve halkı ağır vergilerle eziyorlardı. Diğer yandan İstanbul’da çıkan iç karışıklıklar nedeniyle Bizans İmparatorluğu her bakımdan çöküş sürecini yaşıyordu. (395-1453)

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .