Cevap ( 1 )

  1. Çarlık Rusyası’nda Lenin önderliğindeki Bolşeviklerin, 1917 tarihinde Çarlık Rusyasını yıkarak Sovyet Rusya’nın kurulması ile sonuçlanan devrim olarak kısaca tanımlayabiliriz.
    Bolşevik İhtilali (Devrimi) dünyada ilk ve en büyük sosyalist devletin kurulmasını sağlayarak ve sosyalist sistemin tüm dünyaya yayılmasına etki ederek 20. yüzyılın dünya tarihini etkileyen en önemli olaylarından biri olmuştur.

    Şubat 1917’de çarın devrilmesinin ardından iktidara gelen geçici hükümet Ekim Devrimi’yle düştü ve iktidar Bolşevikler ile Sol SR’lerin çoğunlukta olduğu Sovyetlere geçti. Bu gelişmeler üzerine Bolşevik karşıtı ve monarşi taraftarı Beyaz Ordu Rus İç Savaşı’nı ve Beyaz Terör olaylarını başlattı. 1922 yılında iç savaştan galip çıkan Bolşevikler, Sovyetler Birliği’ni kurdu.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .