Cevap ( 1 )

  1. Osmanlı Devleti’nin, Bosna-Hersek kıyılarını alarak denizlerde güçlü olan Venedik’e karşı karada üstünlük kurabilmiş, Venedik’i karadan kuşatabilmiştir.

    Fatih, İstanbul’un Fethi’nden sonra yaptığı gibi Bosna’yı topraklarına kattıktan sonra da orada yaşa­yan insanlara dinî serbestlik tanımıştır. 

    Osmanlı idaresi Bosna topraklarında inşa ettiği yapılar ve camilerle aynı zamanda Boşnakların gelenekleri ile kültürüne de etki etmiştir

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .