Cevap ( 1 )

  1. Rusya’da Çarlık rejimin yıkan Sovyet yönetiminin, I. Dünya Savaşı’ndan çekildiği antlaşma olarak kısaca açıklayabiliriz.
    Çanakkale Savaşları’ndan sonra yardım bulamayan Rus İmparatorluğu, ekonomik alanda son büyük darbeyi yemiş oldu ve iç savaşlar yaşadı. Şubat 1917 ve Ekim 1917’de gerçekleşen bu iki devrim sonucunda başa gelen komünist hükümet (Lenin’in hükümeti, Sovyet Rusya), savaşa karşıydı. O yüzden hükümet Avrupalı devletlerle (Alman İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı Devleti ve Bulgaristan Krallığı ile) hemen barış antlaşması imzalamaya girişti. Bu devletler büyük miktarda toprak istedi. Ama toprak kaybına Rusya komünistleri karşıydı. Yeni Sovyet Hükûmeti, barış antlaşmalarını kendi içinde görüştükten sonra, toprak kaybını savaşa tercih etti. Antlaşma sonucunda:

    Alman İmparatorluğu’na Baltık ülkeleri (Estonya, Litvanya and Letonya), Polonya, Belarus, Ukrayna ve Finlandiya
    Osmanlı Devleti’ne Kars, Ardahan, Batum (sonradan Sovyetlere verildi) ve Artvin verildi. Antlaşma Rusya’nın Brest-Litovsk Kenti’nde imzalandığından dolayı, antlaşmaya bu isim verilmiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .