Bu yetkilerin hangilerinde günümüze kadar bir değişiklik olmamıştır?

Soru

 1921 Anayasası’na göre TBMM’nin yetkilerinden bazıları şunlardır:

I. Hükümette görev alacak bakanları seçme
II. TBMM başkanını İcra Vekilleri Heyeti’nin (Bakanlar Kurulu) tabii başkanı sayma
III. Süre dolmadan TBMM seçiminin yenilenmesine karar verme
IV. Savaş ve barışa karar verme
Bu yetkilerin hangilerinde günümüze kadar bir değişiklik olmamıştır?

 

     A)I ve III      B)III ve IV      C)II ve III      D)I ve IV      E)I ve II

0 Cevaplar 331 görüntüleme

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .