Cevap ( 1 )

  1. Burjuva kavramı; Ticaretle uğraşan şehirli orta halli sınıf anlamında tarih kitaplarında kullanılmaktadır. Etimolojik bakımdan ise; Burjuva sözcüğü Türkçeye 19. yüzyılda Fransızcadan geçmiştir. Türk Dil Kurumu burjuvaya karşılık olarak kentsoylu sözcüğünü önermiştir.

    Burjuva kelimesinin kökeni Latince burgus (kale burcu) sözcüğüne dayanır. Orta Çağ Avrupa’sında kentler surlarla çevrilirdi. Köylüler çoğunlukla surların dışındaki çiftliklerde yaşarlardı. Burjuvalar ise surların içindeki kentte yaşarlardı. Eski Fransızca “burgeois” sözcüğü “şehirde yaşayan” anlamına gelir.Sözcük Fransızcada 1560’larda orta sınıf anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Komünizmde “kapitalist” anlamında kullanılması ise 1883’te ortaya çıkmıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .