Cevap ( 1 )

  1. “Burjuva” kelimesi tarih açısından bakarsak Ortaçağ Avrupasında kullanılan bir terimdir. Burjuvazi de Bujuva kelimesindne türemiştir. Ortaçağ Avrupasında Feodalite denilen siyasi bir yönetim sistemi vardı. Merkezi krallıklardan önce yaygın olan sistesi rejimde Burjuva denilen toprak zengini kişiler kendi topraklarında siyasi olarak hakimiyet sürmekteydi. Her burjuva kendi topraklarında bağımsız olarak hakimiyet sürdüğünden çok sayıda Burjuva ve merkezi olmayan bir yönetim söz konusuydu. Burjuvaların zenginliğinin kaynağı topraktı. Merkezi krallıkların oluşmasıyla Burjuvazi sona ermiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .