Cevap ( 1 )

 1. Hassa Askerleri: Sultana bağlı özel birliklerdir. Hizmetlerinin karşılığında kendilerine ikta denilen belirli bir arazi tahsis edilirdi.

  Gulaman-ı Saray: Doğrudan sultana bağlı muhafız birlikleridir. Farklı milletlerden seçilip özel olarak yetiştirilen ücretli askerlerdir.

  Eyalet Askerleri: Melik ve eyalet valilerine bağlı birliklerdir.

  Türkmenler: Sultanın daveti sonucu Türkmenlerden savaş zamanında orduya katılan askerlerdir.

  Sipahiler: İkta sahibi olanların ikta gelirleri karşılığı beslemek zorunda oldukları atlı askerlerdir.

  Yardımcı Kuvvetler: Selçuklulara bağlı devlet ve beyliklerin savaş zamanında gönderdikleri ücretli askerlerdir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .