Cevap ( 1 )

 1. Selçuklular Oğuzların Kınık Boyu’na mensuptur.

  1071 yılındaki Malazgirt Savaşında Bizanslılar yenildi. Böylece Bizans İmparatorluğu’nun İslam dünyası üzerindeki olumsuz baskısı sona erdi.

  Bu savaştan sonra Anadolu’ya Türk yerleşimi hızlandı, Anadolu Türk Beylikleri kurulmaya başladı.

  Vezir Nizamülmülk “Siyasetname” adlı eseri yazdı.

  1141 tarihinde Karahitaylar’la yaptığı Katvan Savaşı’nda yenildi.

  Malazgirt Savaşı (1071) ile başlayan ve bugünkü sınırlarımız üzerinde, Türklerin kurduğu devletlerin tamamının birden oluşturduğu Türkiye Tarihi’nin ilk bölümünü ilk Türkmen Beylikleri oluşturur.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .