Cevap ( 1 )

  1. Divan-ı İstifa: Devletin mali işleriyle ilgilenirdi. Başkanına müstevfi adı verilirdi.

    Divan-ı Arz: Ordunun her türlü ihtiyaçlarını karşılar, hassa askerlerinin maaşlarını verirdi. Başkanına emir-i arz denirdi.

    Divan-ı İşraf: Devletin mali ve idari işlerini denetlerdi. Başkanına müşrif denirdi.

    Divan-ı İnşa: Devletin iç ve dış yazışmalarını yürüten divandı. Başkanına tuğraî denirdi. Hükümdara ait yazılara hükümdarın tuğrasını çekerdi.

    Divan-ı Mezalim: Ağır siyasi suçlar görüşülüp karara bağlanırdı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .