Cevap ( 1 )

 1. Hz. Muhammed’in eşi, halife Ebu Bekir’in kızı Ayşe (Aişe bint Ebu Bekir) ile Hz. Ali arasında yapılan savaştır.

  Müslümanların ilk iç savaşıdır.

  7 Kasım 656  tarihinde Basra’da gerçekleşmiştir.

  Hz Ali, Hz Osman’ın hilafetini desteklemiş, çıkan isyanlarda O’nu mualiflerden korumaya çalışmıştı. Fakat Şam Valisi Muaviye isyan sırasında mualifler tarafından öldürülen Hz Osman’ın ölümünden Hz Ali’yi sorumlu tutmuştur.

  Bu nedenle Hz Ayşe, Şam Valisi Muaviye’ye, Peygamber efendimizin hala oğlu Hz Zübeyr, arkadaşı Hz Talha  ile  Hz Ali arasında savaş geçmiştir. Savaşta Hz Ali 10.000 kişilik ordusu ile Hz Ayşe’nin 30.000 kişilik ordusunu malup etmiştir . Hz Ali savaşı kaybeden Aişe’yi Medine’ye sürgün etmiştir. Aişe bir devenin üzerinde olduğundan ve savaş da o devenin etrafında gerçekleştiğinden Cemel Vakası denmiştir

  İslâm âleminin ikiye bölünmesinde kilometre taşı olan olaylardan birisidir

  Hz.Ali taraftarlarıın Hz.Osman’ın hilafetini istemeyişi, O’ndan hoşnut olmayışının nedeni; Hz.Osman’ın halifeliğinin ikinci 6 yılında takip ettiği siyaset, valiliklere akrabalarını tayin etmesi ve onlara aşırı düşkünlüğü idi. İlk 6 yılında hz Ali, Hz Osman’ın halifeliğini desteklemiş ancak sonraki dönemdeki tutumları; hz.Ali ve taraftarlarının halifeye karşı tavır takınmasına sebep olmuştur.

  Cemal günü sabahı Hz Zubeyr ve Hz Ali arasında konuşma geçmiştir. Halife Hz Zübeyr’e bir gün Rasûlullah (sav)’la birlikte giderken kendisine rastladıklarında Rasûlullah (sav)’ın Hz Zübeyr’e “Sen bir gün Ali ile haksız yere savaşacaksın!” dediğini hatırlatır. Zübeyr o sözü duyduktan sonra savaşmayı bırakır ve savaş alanından çekilir fakat onu takip edenler tarafından öldürülür. Hz. Ali‘ye sorarlar: “Safiyye’nin oğlunu öldüren nereye gidecek?” Cevabı “Cehenneme” olmuştur.

  Savaşta Hz Ali’yi korumak için atılan okun önüne elini uzatarak yaralanan Hz Talha aldığı oklar nedeniyle vefat eder. Hz Talha’nın namazını Hz Ali bizzat kendisi kıldırmıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .