Cevap ( 1 )

  1. Karakıtaylar Devletine son vermiştir.

    1258’de İran’da Alamut Kalesi’ni fethedip yerlebir ederek yaklaşık 150 yıldır dehşet saçan Hasan Sabbah’ın İsmailîleri’nin sonunu getirmesinin yanı sıra Bağdat’ı fethederek Abbâsî Hilafetine son verdi.

    Yassı Çemen Savaşı Seferi Sonucunda (1230 Boyunca); -Harzemşah Devleti (Harzemşahlar)’ı kontrolü altına almış ve Anadolu Selçuklu Devletinin topraklarını yağmalamıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .