Cevap ( 1 )

 1. Doğum tarihi konusunda net bilgi olmamakla birlikte 1160 yılı civarlarında Moğolistanda doğmuştur.
  Baba Yesügüy Bahadır Kıyat Tatar boyunun lideriydi. Diğer adı Timuçin (Temuçin)’dir.
  9 yaşındayken, babası Yegüsey Bahadır onu evlendirmek için annesi Höelin’in kabilesi olan Onkıratların yanına gider ve karısının kardeşinin kızı Börte’yi oğlu Temuçin’e ister. Babasını dönüş yolunda karşılaştığı Tatarlar eski düşmanlıkları nedeniyle zehirlediler ve annesi, kardeşleri ve Timuçin’i dağ başına atarlar. Timuçin ailesiyle yabani zorlu hayat koşullarında yaşar.
  13 yaşında iken üvey kardeşi Bekter ile arasındaki rekabet ileri boyutlara varır ve üvey kardeşi Bekter’i bir kavgalarının sonrasında öldürür. 1180 yılı civarında Börte ile evlenir.

  Merkit kabilesinin büyük bir saldırısında Temuçin kendi canını ve karargahını kurtardı ancak yeni evlendiği eşi Börte Merkitler tarafından kaçırıldı. Bataklıkları yararak düşmanı ağır mağlubiyete uğratan Temuçin, karısını onların elinden alamamış ancak bu zafer ona çok büyük bir ün ve itibar kazandırmıştı.
  Sonrasında Börte’yi Merkit’lerden kurtarmış ancak karısının hemen sonrasında doğurduğu çocuğun babası eşine tecavüz eden Merkit kabilesindi. Doğan en büyük çocuğu Cuci Temuçin’in en büyük oğlu olarak anılır, diğer çocukları Cucinin yerini alamaz.
  Nayman Hanlığını 1 yıl süren savaş sonunda eline geçirir ve 1206’da tüm kabilelerin temsilcilerinin olduğu büyük kurultayda hakan ilan edilir, hem Cengiz hem de Kağan unvanını alır.

  Çin’e savaş açar. 1211’de Pekin’i kuşatır. Bir hayli uzun ve kanlı çarpışmalar yaşanır. Savaşlar 1215’te Pekin’in alınmasına kadar sürer, Çin, Cengiz Han’ın egemenliğini kabul eder ve haraç vermeye razı olur.
  İslam devleti Harzemşahlar ile ticaret anlaşması yapar ve 1218’de dönemin en pahalı malları bulunan bir Moğol ticaret kervanını İslam eline gönderir. Kervanın geçtiği Otrar şehrinin valisi İnalcık işi bozar ve kervanı durdurur. Tüm malları yağmalatır ve adamları öldürtür. Cengiz Han durumdan haberdar olunca bir grup elçiyi, İnalcık’ı kendisine teslim etmesini istemek üzere Harzemşah hükümdarına gönderir. Ama bu elçiler de öldürülür. Otrar Faciası olarak da anılan bu olaylar silsilesi, İslam ülkelerinin bir anlamda sonlarını hazırlar. Zira Cengiz Han’ın günümüzde “cellat” olarak anılmasına sebep olan Moğol akınlarını başlatır bu olay.
  Cengiz Han büyük bir orduyla yola çıkar. Yol üstündeki Karahıtay ve Nayman beyliklerini ele geçirir. Otrar’a geldiğinde vali İnalcık’la çarpışır ve vali çok dayanamaz, yenik düşer. Cengiz Han, valiyi tüm halkın gözü önünde ağzından erimiş gümüş döktürerek idam ettir . Cengiz Han, Maveraünnehir’i kıskaç altına alır. Semerkant’ı geçer ve Buhara’yı kuşatır. Günlerce süren çarpışmadan sonra Buhara şehri kana bulanır ve Cengiz Han’a teslim olur.
  Kaçan Harzemşah hükümdarı Muhammed ‘in peşine en büyük iki komutanını takar. Bu iki komutan tarihin en uzun kovalamacasına imza atar. Hükümdarı yakalayamazlar, ama yollarının üstündeki tüm toprakları istila ederler. Muhammed’in Hazar Denizi’ndeki adada hastalanıp öldüğü bilinir.
  Semerkant’ı kuşatır, halkı kılıçtan geçirir. Oğulları Harzem’in merkez şehri Ürgenç’i kuşatmaları kuşatır,şehir yerle bir edilir. Nişabur şehrinin kuşatması sırasında oğullarından biri ölür. Cengiz Han’ın emriyle şehir yaşanan insan kalmaz, tümü iöldürülür.
  (Rivayet odur ki, Cengiz Han’ın ordusu Nişabur’da 1 saatte bir buçuk milyon “canlıyı” öldürür.
  Doğudaki İslam devletlerinin hemen hemen hepsi Moğol egemenliğine geçer. Kendi yarattığı bu imparatorluğu dört oğlu arasında paylaştırır. Sefer sırasında hastalandığı ya da attan düşerek öldüğü iddia edilmektedir. Cenazesine katılan 2 bin misafir dâhil mezarının yerini bilen herkes öldürülür.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .