Cevaplar ( 2 )

  1. Türk- İslam devletlerinde iktisadi teşkilatlanmanın da temeli olan ikta sistemiyle zirai vergiler hazineye girmeden sipahilerin maaşlarını karşılıyordu.
    Vergiye esas olan toprak birimine çift-i avâmil deniyordu.

  2. Türk-İslam devletlerinde örfî hukukun yanında İslam hukukunun uygulanmasıyla vergi sistemi değişmiştir. Temel vergi toprak gelirlerinden sağlanmıştır. Öşür vergisi Müslüman haraç vergisi ise gayrimüslim arazi sahiplerinden alınmıştır. İki öküzün sürebileceği alana ve çift vergiye esas olan toprak birimine çift-i avamil adı verilmiştir. Bu topraklardan elde edilen ürünün belirli bir yüzdesiyle vergi hesaplanmış vergi ödemesi nakit para veya aynı şekilde tahsil edilmiştir. Hayvanlar üzerinden ağnam vergisi yanında çeşitli vergiler alınmıştır. Devletin yaşadığı savaş kıtlık ve doğal afetler gibi durumlarda avarız-ı divani vergisi halktan toplanmıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .